Temiz Üretim

Ürün Kategorileri

Temiz Üretim

Greenpeace’in öncüsü ve tedarikçisi olduğumuz markaların da destekçisi olduğu ZDHC (Zararlı Kimyasalların Sıfır Deşarjı) Programı kapsamında 2020 yılına kadar hedeflenen değerleri sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda hedeflerimiz; kullanılan kimyasalları kontrol altına almak, öncelikli yasaklı kimyasalların üretim proseslerinde ortaya çıkmasını engellemek ve son olarak ise bitmiş üründe, atık suda, çamurda ve baca gazı emisyonlarında bu yasaklı kimyasalları önlemektir.

Doğru insanların masanın etrafında toplanması, standartların ve araçların geliştirilmesi için öncelikle firmamızda 2016-2017 döneminde “Temiz Üretim Ekibi” altında Kimyasal ve Çevre Yönetim Ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekipler işletmede kullanılan kimyasalların fabrikadaki yaşamı boyunca izlediği yolu ve bıraktığı izleri takip etmek için çalışmaktadır. ZDHC MRSL’de listelenen kullanım yasağına tabi 14 öncelikli kimyasal grubu tanınmış, kimyasal ve boyarmadde tedarikçilerimize tanıtılmıştır.2018-2019 dönemindeDok-San Tekstil ZDHC GATEWAY üyesi olmuştur. ZDHC GATEWAY’da atık su raporlarımız yayımlanmaktadır.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Büyük Menderes Nehri’nin korunması için bölgedeki tekstil üreticilerini, küresel tekstil markalarını ve finans kuruluşları bir araya getirmiştir. Boyner Grup, H&M ve Inditex markaları Temiz Üretim Hareketi öncüleri arasındadır. DOK-SAN Tekstil basın toplantısına katılan ve “Değişim Öncüsü” ilan edilen bölgedeki 7 öncü firmadan biri olmuştur.
Ayrıca Dok-San Tekstil Ar-Ge Merkezimiz yaptığı projelerde süreç iyileştirmeleri ile temiz üretimi desteklemektedir.